Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2013

worldsapart
02:04
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viadobby dobby
02:04

November 05 2013

worldsapart
22:44
1552 b7ef
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadobby dobby
worldsapart
22:40
Dziura w moim sercu ma twój kształt i nikt inny do niej nie pasuje.
— Jeanette Winterson
Reposted frominpassing inpassing viacytaty cytaty
worldsapart
22:30
5582 393a
Reposted fromtosiaa tosiaa viacytaty cytaty
22:29
3183 34cb
22:29
3003 5e95
worldsapart
22:29
9555 bf28
Reposted fromyourtitle yourtitle viapaulineoliviia paulineoliviia
22:15
One day..
Reposted fromweheartit weheartit viaiamme iamme
worldsapart
22:14
One day you'll get sick of saying that everything's alright.
— Paramore
Reposted frompsychodelik psychodelik viacytaty cytaty
worldsapart
22:05
i często - mając lat dwadzieścia - myśleliśmy, że nie ma dla nas życia, że jesteśmy obcy i niepotrzebni
— Hłasko
worldsapart
22:03
I chyba nie istniało nic wspanialszego, od tego jak kiedyś na mnie patrzył.
— ..
Reposted frombimbka bimbka viapaulineoliviia paulineoliviia
worldsapart
22:03

Myślisz, że było mi łatwo?

— Nie było. Nadal nie jest.
worldsapart
22:02
2991 4eb4
worldsapart
22:01
2985 d71f
Reposted byphilipsonzuozmijkamiziu89EllaEllacookiethiefwonskaball
worldsapart
22:01
2979 1db6
Reposted bymadmatrixzmijkareni25Kohumiziu89cookiethiefwonskaballMuppetlonsometravelermajaklejtekoleRostekniedokoncasuchamesszwierzejuczne
worldsapart
22:00
2977 8138 500
I miss it...
Reposted bydzonyfrotkazmijkaatrantanattalyheythereivanaandroidadnetworkadmnAnneBonnyyourhandinminedatsminethtwins4everwoolowinka
worldsapart
21:59
2973 f05d 500
Reposted bymartjestsuperzmijka
worldsapart
21:59
2968 9677 500
Reposted bymisguidedinlife misguidedinlife
worldsapart
21:58
2965 c5c1 500
Reposted bymisguidedinlifesquirrelllzmijka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl