Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2013

17:46
0584 5123
Reposted fromget-fit get-fit viadobby dobby
worldsapart
17:28
8257 4a9d
Reposted fromot-byt ot-byt vialiars liars
worldsapart
17:26
6178 bce4
...i się więcej nie obudzić... albo chociaż jak to wszystko się skończy...
Reposted fromNoCinderella NoCinderella vialiars liars
worldsapart
17:26
Reposted frommissgingers missgingers vialiars liars
17:23
1892 1fa5 500

image

Damn!!

PURE MOTHER FUCKING REVENGE

Reposted fromlonely-depths lonely-depths viadobby dobby
17:20
4501 c027
worldsapart
17:20
3686 5804
Reposted fromrisky risky viapaulineoliviia paulineoliviia
worldsapart
17:20

" Więzi, które nas łączą są czasami nie do wytłumaczenia. Łączą nas nawet po tym, gdy wydaje się, że powinny się już zerwać. Niektóre więzi opierają się odległości, czasowi, logice. Ponieważ niektóre więzi są po prostu sobie przeznaczone. "
— Chirurdzy
worldsapart
17:19
Nigdy nie przestaniesz kogoś kochać. Po prostu nauczysz się bez niego żyć.
— smutne, ale prawdziwe
Reposted frombomdia bomdia viacytaty cytaty

November 06 2013

worldsapart
23:51
worldsapart
23:49
3739 ea0e
Central Park
Reposted from21gramow 21gramow viaYELLOWBREEZES YELLOWBREEZES
worldsapart
23:48
8810 d401
worldsapart
23:47
I to nie jeden :)
worldsapart
03:19
We’re not friends, we’re not enemies. We’re strangers with some memories.
— Frank Ocean
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viadobby dobby
worldsapart
03:15
7777 cbc4


opuściłaś siebie.
Reposted fromzenibyja zenibyja viapaulineoliviia paulineoliviia
worldsapart
03:15
worldsapart
03:13
5906 6138
Reposted fromimyours imyours viadobby dobby
worldsapart
02:11
worldsapart
02:06
Przyciągnął ją do siebie i pocałował.
Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.
— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa vialiars liars
worldsapart
02:04
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Hłasko "Pijany o dwunastej w południe".
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl